Kaipuu vanhuuteni päiviin

Kadut spagettikielinillan tummassakastikkeessa soivat.
Nuoruuksienahdistuneisuudetkahvikuppinivaahtokuplissa.
Kaipuu vanhuuteni päiviin.Käteni,elämästävahvat.
Ilmassakahvikuppiapitävät(kuin)
kaikenarvoapunniten.

Jouni Sirkiä25.6.2021